Webtoegankelijkheid

Verplichte inhoudseisen

Europa Direct Oost-Vlaanderen streeft ernaar haar website toegankelijk te maken, overeenkomstig de Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (WCAG 2.1, AA). Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op www.europainoostvlaanderen.be.

Nalevingsstatus

www.europainoostvlaanderen.be voldoet gedeeltelijk aan de Europese richtlijn inzake toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties omdat niet aan onderstaande eisen voldaan is.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en): niet-naleving van de Europese norm EN 301 549 V2.1.2 (WCAG 2.1, AA).

  • Formulieren hebben geen betekenisvolle foutmelding.
  • De taal van de webpagina wordt niet op alle pagina's weergegeven in de broncode.
  • Niet alle afbeeldingen hebben een alt tag.
  • Documenten zijn niet toegankelijk opgesteld.
  • Linktitels omschrijven niet altijd de functie van linken.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 3 januari 2023 op basis van zelfbeoordeling door Europa Direct Oost-Vlaanderen. Deze werd het laatst herzien op 25 april 2023.

Feedback

Als je problemen ondervindt met het gebruiken van de website van Europa Direct Oost-Vlaanderen, neem dan contact op:

of

  • Telefonisch via 09 267 70 17

of

  • Per brief

Provincie Oost-Vlaanderen

T.a.v. Europa Direct Oost-Vlaanderen

Woodrow Wilsonplein 2

9000 Gent

Handhavingsprocedure

Ben je ontevreden met het antwoord op je feedback? Dan kan je een verbetersuggestie, melding of klacht indienen via het formulier.

Provincie Oost-Vlaanderen

T.a.v.d. Klachtencoƶrdinator

Gouvernementstraat 1

9000 Gent

klachtencoordinator@oost-vlaanderen.be