Klimaat & green deal

Het beleid van de Europese Unie beschermt het milieu, het klimaat, de volksgezondheid en de biodiversiteit. De Europese Green Deal moet van Europa het eerste koolstofneutrale continent maken, o.a. door schonere energiebronnen en meer groene technologie.

Wat doet de EU voor het klimaat? En wat kan je zelf doen?

De Europese Green Deal

Wat is de Europese Green Deal precies? Wat zijn de doelen en hoe wil de Europese Unie die bereiken?

Green Spider Network

Green Spider Netwerk is een forum voor het delen van informatie en ideeën en biedt een platform voor het ontwikkelen van manieren waarop het Europese milieubeleid het meest effectief kan worden gecommuniceerd aan doelgroepen.

Ik heb een vraag

Klimaat & green deal